Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

(Aydınlatma Metni)

 

 

Bilgilendirme

 

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme’nin (Bilgilendirme) amacı, Dükkanium Elektronik Hizmetler ve Bilgi Teknolojileri Limited Şirketi (Dükkanium) tarafından yönetilmekte olan https://www.dukkanium.com adresinde yer alan internet sitesinin, (Portal) kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir. Ayrıca Kullanıcılar’ın Portal’ın kullanımı ile ilgili olarak Dükkanium tarafından toplanan veya Kullanıcıların pozitif hareketleri ile kendilerinin Portal’a girdikleri kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve hakları konularında şeffaf bir şekilde Kullanıcıları bilgilendirmektir.

 

Çeşitli kategorilerdeki ürün ve hizmetleri sunan Dükkanium ile potansiyel alıcılar, Dükkanium’un sunduğu güvenli ortam üzerinden buluşarak alışverişlerini yapmaktadırlar. Bu faaliyet içerisinde işbu Bilgilendirme metninde belirtildiği şekilde kişisel veriler Dükkanium fonksiyonlarının kullanılabilmesinin gereği olarak işlenebilmektedir.

 

Dükkanium, teknolojiye yatırım yaparak yenilikçi ürün ve hizmet uygulamaları ile internet alanında Kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek için sürekli kendisini yenilemekte ve en iyi hizmeti verebilmek için çalışmakta, kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğini korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. Bu amacını gerçekleştirebilmek için Kullanıcıların kişisel verileri aşağıda detayları açıklanan kapsam ve koşullarda işlenmektedir.

 

Dükkanium, işbu Bilgilendirme hükümlerini dilediği zaman Portal üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Dükkanium’un yaptığı güncelleme ve değişiklikler Portal’da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

 

1. Veri Sorumlusu

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Dükkanium Elektronik Hizmetler ve Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti.  (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Dükkanium tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu kapsamda işbu metin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”, “KVKK”) ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde ziyaretçileri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

 

Toplanan Kişisel Veriler 

 

Dükkanium, aşağıda belirtilen metodlarla Kullanıcılar’dan çeşitli statik (sabit) ve dinamik (değişken) veriler toplamaktadır. Dükkanium topladığı veriler, Kullanıcıların kullandığı hizmetlere ve özelliklere bağlıdır.

 

İşbu başlık altında, Dükkanium tarafından sunulan Hizmetler kapsamında işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu aşağıda gruplar halinde sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Bilgilendirme’de arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ve “özel nitelikli kişisel veri” ifadeleri aşağıda yer alan bilgileri içermektedir:

 

Ad ve İletişim Bilgileri: Ad, soyadı, cep telefonu, ev telefonu, iş telefonu, adresi, e-posta adresi, fatura bilgileri, TC kimlik numarası (ulusal kimlik numarası), kimlik fotokopisi ve benzer diğer belgeler.

 

Kimlik Doğrulama Bilgileri: Kullanıcıların üyelik bilgileri, kimliği doğrulamak için ve hesaba erişimi sağlamak için kullanılan parolaları, Kullanıcı Adı, kontak bilgileri, parola ipuçları, Kullanıcı numaraları, ilan numaraları.

 

Demografik Veriler: Doğum tarihi, yaş, cinsiyet, medeni hali, eğitim durumu, meslek, ilgi alanları, tercih edilen dil verileri.

 

Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: Çeşitli yazılım ve teknolojik araçlar vasıtasıyla cihazlarınızdan toplanan veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Dükkanium’u veya Çağrı Merkezlerini arama nedenleriniz, ses kayıtları, ürünün kullanıldığı tarih ve saat verileri, yurtiçi veya yurtdışı firmaların anket, banner yönlendirme gibi modülleri üzerinden kullanıcıların ilgili ürüne yönlenebilmeleri ve Dükkanium’un kullanıcı ile iletişime geçmesi için ilgili anket veya bannerda belirtilen veriler, önceliklendirme seçenekleri, tercih edilen geri dönüş metodu ve tarihi, cevap verilen kanallar, Portal’a son giriş tarihi, gönderi türü, ziyaret edilen internet siteleri, görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı, girilen arama terimleri, ziyaret edilen ürün kategorileri, hizmet kullanımı sırasında oluşan hatalar ve benzeri sorunlar.

 

Ödeme Verileri: Müşteri fatura ve ödeme bilgileri (adı, soyadı, fatura adresi, TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası), üyeye gönderilen faturalar ve üyelerden alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler.

 

Anket Cevapları: Dükkanium tarafından Portal dahilinde düzenlenen periyodik anketlere verilen cevaplar ile Dükkanium’un işbirliği yaptığı gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan anketlere verilen cevaplar.

 

Parmak İzi: Mobil uygulamada şifre kullanımı yerine parmak izi ile giriş uygulamasını tercih edebilirsiniz. Mobil cihazın ayarlar kısmından yapacağınız parmak izi tanımlaması ile gerçekleştirilecek işlem kapsamında Dükkanium’a parmak iziniz hiçbir şekilde iletilmeyecektir. Mobil cihaz üzerinden Dükkanium sadece doğrulama ya da hata uyarısı gelmekte ve buna istinaden uygulamaya girişiniz sağlanmaktadır. Onay gelmediği takdirde işlemi tekrarlamaya ya da başka bir yolla giriş yapmaya yönlendirilirsiniz. Parmak izi ile giriş seçeneğini cihazınızın ayarlar bölümünden her zaman kapatabilirsiniz.

 

Kişisel Veriler Nerede Depolanır ve İşlenir?

 

Elde ettiğimiz kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurtdışında Dükkanium’un ya da bağlı kuruluşlarının, alt kuruluşlarının veya işbirliği içinde bulunduğu hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede depolanabilir ve işbu Bilgilendirme’deki amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla orantılı olarak işlenebilir.

 

İşbu Bilgilendirme kapsamında toplanan kişisel verileriniz burada yer alan hükümlere ve verilerin depolandığı ve işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde işlenecektir.

 

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

 

Kişisel verileriniz; 

 • Dükkanium tarafından yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 
 • Dükkanium ile yapacağınız sözleşmelerin kurulması ve ifa edilmesi, Dükkanium'dan aldığınız/alacağınız ürün ve hizmetlerde kullanılmak, aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi, modelleme, raporlama, skorlama, risk izleme, istihbarat, mevcut veya yeni ürün çalışmaları, 
 • Müşterilerin talep, öneri ve şikayetlerinin değerlendirilebilmesi,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek koşuluyla Dükkanium'un meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması,
 • Siparişlere ilişkin fatura ve muhasebe kayıtlarının oluşturulması, elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi, müşterilere sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, iş geliştirme süreçlerinin yürütülmesi, web sitesi veya mobil uygulamalar üzerinden işlem yapan müşterilerin kimlik bilgilerinin teyit edilmesi, üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve müşterilerin üyelik haklarından yararlandırılması, müşterilerin ilgi alanlarının dikkate alınarak ziyaretçilerin ilgisini çekebilecek ürünler konusunda bilgi verilmesi ve kampanyaların aktarılması, 
 • Pazar analizi, hedefleme, profilleme ve analiz çalışmaları yapılarak müşterilerin özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik reklam, pazarlama ve promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi; tanıtım, pazarlama, reklam, kampanya ve kutlama amaçları ile ticari elektronik ileti (e-mail, sms) gönderilmesi,
 • Web sitesi ve/veya mobil uygulamalar aracılığıyla alışveriş yapan müşterilerin alışveriş deneyiminin iyileştirilmesi, ürün ve hizmetlerin bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması ve artırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi ve anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlenmesi,
 • Dükkanium ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Dükkanium'un ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Dükkanium bünyesindeki birimlerde ve birimler arasında koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi, mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi, 
 • www.dukkanium.com internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerinin ve fiziki ortamlarının güvenliğinin sağlanması, mevzuatta veya Dükkanium'un kabul ettiği kural ve politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya sizi ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması ile size sunduğumuz faaliyetlerimizin gerçekleştirebilmesi teminen sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi,
 • Dükkanium'un insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin sağlanması amacı doğrultusunda; açık pozisyonlara uygun personel temini, insan kaynakları operasyonlarının yürütülmesi,  çalışan adayı seçimi, özlük işlerinin yönetilmesi, eğitim ve kariyer planlarının belirlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla ve diğer meşru menfaatlerimizi yerine getirmek üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenebilecektir.

 

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

 

Dükkanium, 6698 sayılı Kanunun 4. maddesinde sayılan genel ilkelere ve 8. ve 9. maddesinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri” başlığı altında gösterilen amaçlar ile kişisel verilerinizi yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, faaliyetlerimizi yürütmek üzere dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilere, işbirliği yaptığımız ya da proje/program ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası kuruluşlara, alt yüklenicilere, bayilerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize bağımsız denetim ve destek hizmeti alınan kuruluşlar gibi tüzel kişilere ve işbirliği içerisinde olan üçüncü kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması ve elektronik ve fiziksel ortamların güvenliğinin sağlanması ile hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz; onay ve/veya imzanızla tanzim edilen tüm sözleşmeler, bilgilendirme/talep formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle; Dükkanium, fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar, internet işlemleri, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar, kullanıcı görüşmeleri, adli kayıtların taranması, piyasa istihbaratı, SMS kanalları, internet sitelerine yapılan dijital başvurular, satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular gibi yöntemler ile iletişime geçilen veya ileride iletişime geçebilecek sözlü, yazılı, görüntülü, ses kaydı veya elektronik kanallar yoluyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak toplanmakta ve ilgili mevzuat gereğince kanuni süreler içerisinde saklanmaktadır.

 

Belirtilen yöntem ve hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ve bu metnin 2. ve 3. maddesinde belirtilen veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

 

5. Veri Sahibinin Hakları

 

6698 sayılı Kanunun 11. maddesi uyarınca bu metnin 6. maddesinde öngörülen usule göre Dükkanium'a başvurarak; 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • İşlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, 
 • Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, 
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 • Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan 5. ve 6. bentler uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, 
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 

6. Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

 

Kişisel veri sahipleri, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarına ilişkin taleplerini başvuru forumunu eksiksiz doldurarak;

 • İadeli taahhütlü mektupla,  
 • Noter kanalıyla,  
 • 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalayıp dukkanium@hs01.kep.tr adresine göndererek iletebileceklerdir.

 

İadeli taahhütlü mektup veya noter kanalı ile yapılan başvuruların Seyyid Ömer Mah. Kızılelma Cad. Türkçü Sk. No: 21/4 Fatih İstanbul adresine iletilmesi gerekmektedir. 

 

Dükkanium'a iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Dükkanium tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilecektir.

 

Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. 

 

 

ÇEREZ POLİTİKASI

 

Çerez (Cookie) nedir?

 

Çerez, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda ya da mobil cihazınızda depolanan küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalarda IP adresiniz, oturum bilgileriniz, eriştiğiniz sayfalar vb. veriler saklanır. Çerezler sayesinde internet sitesi tercihleriniz hatırlanabilir, oturumunuzun açık tutulması sağlanabilir ya da size ilgilendiğiniz içerik sunulabilir.

 

Çerezler mobil cihazlarda depolanma süreleri ve kimin tarafından yerleştirildikleri gibi kriterlere göre farklı türlere ayrılmaktadır. Bu bağlamda çerez türleri Kalıcı Çerezler, Oturum Çerezleri, Birinci Taraf Çerezleri ve Üçüncü Taraf Çerezler olarak sıralanabilir.

 

Çerez Politikasının Amacı

 

Bir web sitesinin çalışma performansının artırılması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin geliştirilmesi ve optimize edilmesi, daha uygun, ilgiye dayalı reklam sunma, ziyaretçiler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir web sitesi/uygulama ve reklam portföyü sunmaktır. Çerez aynı zamanda belirttiğiniz tercihlerinizi (dil, ülke, vb.) sitemizi ziyaretiniz sırasında ve gelecekteki ziyaretlerinizde hatırlamak için kullanılır.

 

İşbu Politika uyarınca, bu web sitesi tarafından ana bilgi depolama yöntemi olarak kullanılan "Çerezler" ile tarayıcının "Yerel Depolama" alanı aynı amaç için kullanılır. Bu bölümde yer verilen tüm bilgiler aynı zamanda anılan "Yerel Depolama" için uygulanır. Kullandığımız Çerezlerde adresiniz, şifreniz, kredi ya da banka kartı bilgileriniz gibi özel nitelikli kişisel bilgileri depolamamaktayız.

 

Dukkanium.com'da Kullanılan Çerezler

 

İnternet sitemizde sizlere hizmet verebilmek amacıyla farklı çerezler kullanılabilmektedir. Her şekilde kullanılan çerezlerin Gizlilik Politikasına ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun olduğunu belirtmek isteriz. Bu bağlamda sitemizde kullanılan çerezler aşağıdaki gibidir.

 

Zorunlu/Teknik Çerezler: Ziyaret ettiğiniz internet sitesinin düzgün şekilde çalışabilmesi için zorunlu çerezlerdir. Bu tür çerezlerin amacı, sitenin çalışmasını sağlamak yoluyla gerekli hizmet sunmaktır.

 

Örneğin, internet sitesinin güvenli bölümlerine erişmeye, özelliklerini kullanabilmeye, üzerinde gezinti yapabilmeye olanak verir.

 

Analitik Çerezler: İnternet sitesinin kullanım şekli, ziyaret sıklığı ve sayısı, hakkında bilgi toplayan ve ziyaretçilerin siteye nasıl geçtiğini gösterirler. Bu tür çerezlerin kullanım amacı, sitenin işleyiş biçimini iyileştirerek performans arttırmak ve genel eğilim yönünü belirlemektir. Ziyaretçi kimliklerinin tespitini sağlayabilecek verileri içermezler.

Örneğin, gösterilen hata mesajı sayısı veya en çok ziyaret edilen sayfaları gösterirler.

 

İşlevsel/Fonksiyonel Çerezler: Ziyaretçinin site içerisinde yaptığı seçimleri kaydederek bir sonraki ziyarette hatırlar. Bu tür çerezlerin amacı ziyaretçilere kullanım kolaylığı sağlamaktır.

Örneğin, site kullanıcısının ziyaret ettiği her bir sayfada kullanıcı şifresini tekrar girmesini önler.

 

Hedefleme/Reklam Çerezleri: Ziyaretçilere sunulan reklamların etkinliğinin ölçülmesi ve reklamların kaç kere görüntülendiğinin hesaplanmasını sağlarlar. Bu tür çerezlerin amacı, ziyaretçilerin ilgi alanlarına özelleştirilmiş reklamların sunulmasıdır. Aynı şekilde, ziyaretçilerin gezinmelerine özel olarak ilgi alanlarının tespit edilmesini ve uygun içeriklerin sunulmasını sağlarlar.

Örneğin, ziyaretçiye gösterilen reklamın kısa süre içinde tekrar gösterilmesini engeller.

 

Çerez Tercihlerinin Yönetimi

 

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir.

 

Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir internet sitesinin cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar.

 

Aynı zamanda, daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür.

 

www.dukkanium.com'u kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir ancak tarayıcınızı tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir. Aynı şekilde tarayıcınızı tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlamanız Dükkanium'a erişim sağlamanızı ya da Dükkanium'un çeşitli işlevlerinden yararlanmanızı engelleyebilir.

 

Aşağıdaki yöntemleri kullanarak çerezlere izin verme ve reddetme imkanını kullanabilirsiniz:

Google Chrome        :          Tarayıcınızın adres bölümünde yer alan, "Kilit işareti"ni tıklayarak, "Çerezler" sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.

Internet Explorer     :          Tarayıcınızın sağ üst bölümünde yer alan “Araçlar” bölümünden güvenlik sekmesini tıklayarak “İzin ver” veya “İzin verme” şeklinde çerezleri yönetebilirsiniz.

Mozilla Firefox         :          Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan “Menüyü aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerezleri yönetebilirsiniz.

Opera                         :          Tarayıcınızın “Tercihler” bölümünde “Gelişmiş”i seçerek “Çerezler” bölümünden çerez yönetimini yapabilirsiniz.

Safari                         :          Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “Safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi yapabilirsiniz.

 

Mobil Cihazlarda Çerezleri Kontrol etmek için;

 

IOS cihazlarda;

 • "Ayarlar -> Safari -> Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Sil" adımları ile tarama geçmişinizi ve çerezleri temizleyebilirsiniz..
 • Çerezleri silip geçmişinizi tutmak için "Ayarlar -> Safari -> İleri Düzey -> Web Sitesi Verileri -> Tüm Web Sitesi Verilerini Sil" adımlarını izleyebilirsiniz.
 • Siteleri ziyaret ederken geçmiş verilerinin tutulmasını istemiyorsanız;
  • "Safari -> Yeni sekme simgesi -> Özel -> Bitti" adımlarını izleyerek özel dolaşımı aktif hale getirebilirsiniz.
 • "Ayarlar -> Safari -> Tüm Çerezleri Engelle" adımları ile çerezleri engelleyebilirsiniz. Ancak; çerezleri engellediğinizde bazı web siteleri ve özellikler düzgün çalışmayabilir.

 

Android cihazlarda;

 • "Chrome uygulaması -> Ayarlar -> Gizlilik -> Tarama verilerini temizle -> Çerezler, medya lisansları ve site verileri -> Verileri Temizle" seçeneği ile çerezlerinizi temizleyebilirsiniz.
 • "Chrome Uygulaması -> Ayarlar -> Site Ayarları -> Çerezler" seçeneği ile çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.